EDEBİYATIMIZ NEREYE GİDİYOR

EDEBİYATIMIZ NEREYE GİDİYOR Duyguların, düşüncelerin yazıya dökülmesi, bunların estetik boyutlarda kurgulanması, insanda haz ve imrenme duyguları  uyan – dırması, güzeli duyumsatması, yazı sanatını, edebiyatı ortaya çıkarmıştır. Yazının bulunmasına koşut olarak, her dilin kendine özgü bir edebiyat gelişimi olmuştur. Edebiyatın en görkemli dalının şiir olduğu, genel kabul görmüş bir düşüncedir. Çünkü durağan yapıdaki sözcüklere yeni anlamlar…