F. NİETZSCHE’NİN ZERDÜŞT’Ü VE UMUT ZEKÂSI

F. NİETZSCHE’NİN ZERDÜŞT’Ü VE UMUT ZEKÂSI Aklın tıkandığı ve duyguların bunaldığı yerde umut, devreye girer. İnsanın tam da “boğuluyorum” dediği yerde umut yeni bir sayfa, yeni bir kapı açar… Umut, tüm zekâların anası olarak aklın ve kalbin gece görüş kamerası gibi çalışır. Kızılötesi, mor ötesi ve fizik ötesi her şeyi hisseder, görür ve işitir. Her…