GİZ ‘ LEME/ Hamit Oral

ol sufîler ol dervişler abdallar çalabın gizine ermiştir derler inanma galat gulüvdür külliyen cem-i velâyete bühtan ederler hallacı’yı bistanî’yi bilmezem hak’tan el almışam fena fillahta ne dervişem ne ermiş ne sufîyem men çalabın dergâhında pişmişem hem akilem hem deliyem hem aşikâr hem gizliyem rü’yet-i hak geyinmişem ne nebiyem ne veliyem ilahî nakş müzeyyenem kün de…