TERMİNAL/ Oya Aksu

birbirine benzer bütün terminaller asık suratlı, özensiz karşılar yolcularını her yanı vedadır, her yönü veda kavuşmak önemsiz bir roldür bu ağır senaryoda gecikmekle yetişmek arası genişleyip daralır anlar tükrük kusmuk ve kir ile cilalanmış yerlerde izsiz dolanır aceleyle geçip giden adımlar uykusuz geçen kör bir sabahta valizini arar yolcunun elleri bir hamalın elinden düşürdüğü sigaranın…