POSTMODERN ŞİİR VE MODERNİTE KAVRAM/ Ekrem Keleşoğlu

Postmodernizm sanayi sonrası dönemde oluşan sosyal, kültürel ve felsefî alandaki yeni gerçekliktir. Postmodernizm kuram, öğreti veya ideoloji değildir. Bilgi felsefesi temelli epistemolojik yöntemin söylem biçimidir. Bir kültür akımı olarak postmodernizm II. Dünya Savaşı’ndan sonra oluşmaya başlar. Postmodernizmdeki “post” sonra anlamına gelmektedir. Ancak buradaki sonranın anlamı; “ile”, “birlikte” demektir. Bu modernizimden kopmak değil, modernizmin yeni olgularlarla…