Tanrı Asla Geç Kalmaz, Leyla Karaca

Tanrı Asla Geç Kalmaz, Leyla Karaca Fars sufi büyüklerinden mutasavvıf Mahmud Şebüsteri, 1311 yılında Mesnevi tarzında yazdığı Gülşen-i Raz adlı mistik eserinde, “Öncesizlik ve sonrasızlık aynı, İsa’nın gökten inişiyle Adem’in yaratılışı aynı anda.” demektedir. Yazarın kitabında ifade ettiği üzere bu nadide esere bu güzel ismi (Bu bizim Gül bahçemizdir diyerek) Cenabı Hak ilham buyurmuştur. Ne…