YİRMİNCİ YÜZYIL ROMANDA YABANCILAŞMA/ Ekrem Keleşoğlu

Romanın edebiyat dünyasında ortaya çıkışıyla ilgili net bir tarih söylenemese de, Batı dünyasında bugünkü romanın öncülü sayılabilecek eserler; 14. yüzyılda Rönesans başlangıcında Giovanni Boccaccio’nun yazdığı “Decameron” İle 16. yüzyıl Rönesans sonrasında Miguel de Cervantes’in yazdığı “Don Kişot” ve 17. yüzyıl İngiltere’sinde Daniel Dofeo’nin “Robinson Crusoe”su ile Jonathan Swift’in “Gulliver’in Gezileri” türün ilk yapıtları olarak kabul…